ما همه روزه از ساعت 09:00 صبح تا 10:00 شب باز هستیم

سنسورهای CO2 CO2 را بر حسب قسمت در میلیون ppm از طریق مادون قرمز اندازه گیری می کنند

currentشریک شدن

مشاوره رایگان دریافت کنید

یا اگر به کمک سریع نیاز دارید
WhatsApp یا WeChat 24/7 برای پشتیبانی مشتری در +8618037022596