ما همه روزه از ساعت 09:00 صبح تا 10:00 شب باز هستیم

کدام یک از اشکال زیر از سنسور دما تغییر زیادی در مقاومت خود با دما ایجاد می کند اما بسیار غیر لی است

currentشریک شدن

مشاوره رایگان دریافت کنید

یا اگر به کمک سریع نیاز دارید
WhatsApp یا WeChat 24/7 برای پشتیبانی مشتری در +8618037022596