poewizja, poewizje - krótkie filmy ilustrujące poezję, filmy impresje do poezji, akompaniujące i towarzyszące tekstowi, zainspirowane przez poezję lub inne krótkie formy literackie.

 

 

 

 

  poewizje - krótkie formy filmowe stworzone w oparciu o poezję..(C) Marat
Dakunin 

ZłÓŻ ZLECENIE ARTYSTYCZNE

 

Każdy twórca może, za pośrednictwem podanego
e-maila lub formularza na stronie (do kilku dni) złożyć zamówienie na wykonanie poewizji do swojego tekstu.

 

Szczegółowe informacje na ten temat

są i będą na bieżąco wyjaśniane w zakładce
dotyczącej pytań - FAQ.

 

Wyślij zamówienie na mail

newdemiurg@wp.pl


 - tekst wiersza lub innego krótkiego utworu prześlij w załączniku   

(dowolny plik tekstowy, preferowane: doc, docx, pdf, txt, rtf).

 

Jeśli wolisz, wypełnij poniższy formularz i kliknij WYŚLIJ.

 

Required

Required

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Required

Required

Required

TWOJA POEWIZJA - ZAMÓWIENIE ARTYSTYCZNE
PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ INFORMACJE PRAWNE

 

Autor utworu (poetyckiego, krótkiej prozy itd) może złożyć tzw.

zamówienie artystyczne - na wykonanie poewizji do jego utworu.

CHARAKTER UMOWY ZLECENIA

Wykonanie poewizji nie jest działalnością zarobkową ani komercyjną,

lecz ma charakter stricte artystyczny. Oznacza to, że jest umową

pomiędzy jednym Twórcą (poetą) a drugim twórcą (interpretatorem
filmowym poezji, twórcą poewizji).


INDYWIDUALNY PROCES TWÓRCZY

Każda POEWIZJA jest indywidualnie, od podstaw przygotowaną pracą artystyczną, nie ma w niej miejsca na szablony, gotowe rozwiązania czy uproszczenia. POEWIZJA podlega normalnym prawom procesu twórczego.

Oznacza to m.in. także to, że Wykonujący Poewizję nie wykonuje ich

więcej niż jedna w określonym czasie oraz, że minimalny

czas oczekiwania na zrealizowanie zamówionej poewizji wynosi minimum
1 miesiąc.

Więcej także na ten temat - w przygotowywanym FAQ.


PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO (AUTORA TEKSTU)

Zamawiający - Autor Utworu poetyckiego - jako pierwotnego - otrzymuje wszelkie prawa do korzystania, udostępniania i innego rodzaju eksploatacji (określone prawem autorskim) wykonanej dla Niego POEWIZJI. Otrzymuje także nieodpłatnie dodatkową promocję swojej twórczości poprzez sieć stron POEWIZJA, w galerii oraz upowszechnianie i emisję, w Internecie i w tradycyjnych mediach adaptacji filmowej swoje utworu.

 

Dla bezpieczeństwa dysponowania poewizją w świetle prawa autorskiego oraz
z innych względów prawnych i pozaprawnych, pomiędzy Artystą Zamawiającym poewizję do swojego Utworu a Wykonującym poewizję zawiązana zostaje prosta umowa o charakterze zbliżonym do umowy o dzieło i umowy zlecenia.

Szczegóły tej umowy, w szczególności zaś honorarium, które przekazuje Zamawiający - Wykonującemu Poewizję są poufne i ustalane indywidualnie pomiędzy stronami. Autor posiada wykształcenie prawne i sporządza profesjonalne umowy.  Może także udzielić  konsultacji z zakresu praw autorskich
i innych Zlecającego.

 

ODMOWA PRZYJĘCIA ZLECENIA

Ze względu na artystyczny charakter zlecenia, wykonujący POEWIZJE,

może nie przyjąć danego zlecenia (danego utworu do opracowania w poewizję).

Decyzja taka nie ma w żadnej mierze charakteru ocennego wobec

przesłanego Utworu. Wykonujący poewizję odmawiając przyjęcia zlecenia artystycznego przyznaje w ten sposób przede wszystkim, że nie widzi możliwości artystycznej impresji do danego tekstu (czyli inaczej mówiąc przyznaje, że danym przypadku nie może zaoferować ARTYSTYCZNIE WARTOŚCIOWEJ adaptacji filmowej) ze względu na brak dostatecznego zrozumienia przesłanego jako zlecenie tekstu, niedostatki wyobraźni wizualnej - brak natchnienia czy też inspiracji.

Fakt powyższy wskazuje jednoznacznie i po raz kolejny, że TWOJA POEWIZJA

jest traktowana jako umowa między TWÓRCAMI. Wykonujący poewizję nie działa

dla zysku i chęć zysku nie pozwala mu na przyjęcie zlecenia, co do którego nie widzi on możliwości wartościowej artystycznej interpretacji. Oznacza to także, że Autor zlecający nie może być oskarżony przez purystów o płatną promocje swoich utworów, gdyż podejmuje on współpracę o charakterze artystycznym.

 

HONORARIUM ARTYSTYCZNE

Honorarium ma 2 główne zadania. Za dzieło twórcze należy twórcę wynagrodzić, chociażby symbolicznie.

Po pierwsze: ma zapewnić, że zlecający traktuje poewizję i swoje zlecenie oraz pracę wykonawcy, czyli mnie, poważnie. W tym sensie honorarium, w tym symboliczna przedpłata, pozwala odsiać osoby, które chcą składać zamówienia dla żartu itp.

Druga funkcja to częściowy (!) rodzaj ekwiwalentu za czas, umiejętności, i koszta własne (np. dojazdu na miejsce głosu aktora etc. etc.)

 

 

WOLNOŚĆ TWÓRCZA WYKONUJĄCEGO POEWIZJĘ


Czy zamawiający może dyktować treść poewizji? Może przedstawić swoją wizje adaptacji, ale jest to niekonieczne, a nawet w zasadzie szkodliwe artystycznie.

Zlecenie artystyczne tym różni się od zlecenia, że zasadą wykonania poewizji jest to, że wykonujący WYKONUJE JĄ SAMODZIELNIE, wg własnej interpretacji, wyobraźni, wrażliwości twórczej.
Zlecający decyduje tylko o podstawowych sprawach:
- jak ma się pojawić tekst utworu, do którego sporządza się poewizję (może przesłać np. nagranie, tekst czytany przez Autora czy też zlecić nagranie teksu wykonującemu poewizję, który zrobi to za pośrednictwem lektora lub aktora współpracującego).

Generalnie jednak zlecający godzi się z tym, że nie zamawia dzieła wg swoich wskazówek, planu i scenariusza. Tak przynajmniej jest lepiej - dla niego.
Tak jak malarzowi w zasadzie (jeśli się go ceni jako artystę) nie mówi się jak wykonać portret, tak nie dyktuje się wykonującemu poewizję co ma dokładnie zrobić i jak wizualizować tekst. Myślę, że ta zasada przynosi zamawiającemu więcej korzyści, niż na początku może się zdawać: choćby taką, że otrzymuje prawdziwą interpretację od kogoś więcej niż czytelnika swojego utworu w formie wartościowszej niż recenzja (otrzymuje też, adaptację filmową swojego dzieła, o którym można powiedzieć, że zostało sfilmowane).

 

Otrzymuje też w pewnym sensie niespodziankę. A niespodzianki są ekscytujące - choć mogą być także rozczarować, ale dlaczego mamy zakładać rozczarowanie? Jeśli tak czynimy, czy aby nie zakładamy wewnętrznie, że sam tekst, do którego chcielibyśmy zamówić poewizję, dla czytelnika jest rozczarowujący? Zapraszam tych, którzy wierzą w swoje teksty i zakładają, że są dla Autorów i innych twórców EKSCYTUJĄCE.