poewizja, poewizje - krótkie filmy ilustrujące poezję, filmy impresje do poezji, akompaniujące i towarzyszące tekstowi, zainspirowane przez poezję lub inne krótkie formy literackie.


 

 

 

 

 
(HTTPS://VIMEO.COM/DAKUNIN)